Wentylacja

 

 

• pomieszczenie 03 – wentylacja mech. nawiewno/wywiewna w suficie podwieszanym

 nawiew mechaniczny z regulatorem prędkości obrotowej zlokalizowanym na ścianie północnej, przy wejściu do pom. 01; rozprowadzenie kanałami między stropem a sufitem podwieszanym, wyloty nawiewne montowane w suficie podwieszanym; czerpnia zewnętrzna, w dolnej części ściany północnej pom. 03 (bliżej pom. 08)

 wywiew mechaniczny z regulatorem prędkości obrotowej zlokalizowanym również na ścianie północnej, przy wejściu do pom. 01; rozprowadzenie kanałami między stropem a sufitem podwieszanym, wloty wywiewne montowane w suficie podwieszanym; wylot zewnętrzny, w górnej części ściany północnej pom. 03 (bliżej pom. 08)

 

• pomieszczenia 04, 06, 07

 nawiew przez szczeliny naturalne,

 wywiew przez kratki w ścianie południowej pomieszczeń: w pom. 04 wentylator wywiewny włączany wyłącznikiem; w pom. 06 i 07 wentylatory wywiewne włączane automatycznie równocześnie ze światłem automatycznym, czasowym czujnikiem ruchu,

 

• pomieszczenia 01 i 02

 nawiew przez szczeliny naturalne,

 wywiew przez kratki w ścianie południowej pomieszczeń, dodatkowo w pom. 01 (ściana zachodnia) wentylator wywiewny, przemysłowy, którego wylot wyprowadzono po ścianie zachodniej ponad dach budynku,

 

• pomieszczenia 10 i 11

 nawiew przez szczeliny naturalne,

 wywiew przez kratki w sufitach pomieszczeń; wyloty wyprowadzono po ścianie zachodniej pomieszczenia 01 ponad dach budynku,

 

• pomieszczenia 13 i 14

 nawiew pośredni z pomieszczenia 12 przez kratki nad poziomem podłogi,

 wywiew przez kratki pod sufitami pomieszczeń; wyloty wyprowadzono po ścianie zachodniej pomieszczenia 01 ponad dach budynku,

 

• pomieszczenie 12

 nawiew mechaniczny; czerpnia zewnętrzna, w dolnej części ściany zachodniej pom. 10 (przy drzwiach zewnętrznych); wylot nawiewny w pom. 12 w dolnej części ściany sąsiadującej z pom. 10; włącznik zlokalizowany w pom. 10, przy drzwiach między pom. 10 i pom. 12,

 wywiew przez kratki w suficie pomieszczenia; wyloty wyprowadzono po ścianie zachodniej pomieszczenia 01 ponad dach budynku,