Przeznaczenie budynku

 

Budynek wraz zapleczem, tarasami, otaczającym go utwardzonym terenem oraz zielenią spełniał rolę budynku gastronomicznego, jednakże po niewielkiej adaptacji może być wykorzystany jako:

 

- budynek mieszkalny,

- punkt usługowy,

- punkt handlowy,

- hurtownię itp.

 

Oprócz możliwości bezpośredniego skrętu, z obu stron, z Drogi Krajowej nr 91 (dawna DK 1) nieruchomość posiada dodatkowy dojazd od tyłu od strony gruntowej drogi gminnej